rebeccaspencerphotography.com

9 те глаголни времена в българския език

Дата на публикация: 01.09.2021

Основна статия: Деепричастие. Прочети всичко за това време : сегашно продължително време. Минало неопределено време се числи към резултативните времена в българския език, в която група влизат още минало предварително, бъдеще предварително и бъдеще предварително в миналото.

Future perfect continuous. Въпреки, че закон за действието на масите време се казва сегашно перфектно, то се отнася главно за минали събития и в българския го превеждаме с 3 различни времена. Съвременен български език. I will have finished playing the game when you get here You will have walked He will have drunk She will have smoked It will have eaten We will have finished thinking You will have sung They will have written. Ключови думи: always, sometimes, usually, often, never, every day, etc.

То ядеше.

Съвременен български език! Аз из играх една игра вчера. Помощ Изпробване Нова статия. Свършеният по вид глагол представя действието като цялост, докато несвършеният вид го представя в процеса на извършването. Прочети всичко за това време: be going to.

Ние мислехме. Приемам правилата за поверителност на този сайт.
 • Действията в бъдеще пред. He drank the beer last night.
 • В българския език всяко действие може да бъде представено от два глагола — един в свършен и един в несвършен вид. Основна статия: Вид на глагола.

Прочети всичко за това време: бъдеще просто време Be going to Изразяване на планирани бъдещи действия Превеждаме го с бъдеще време на български език I am going to play You are going to walk He is going to drink She is going to smoke It is going to eat We are going to think You are going to sing They are going to write Аз ще играя Ти ще вървиш Той ще пие Тя ще пуши То ще яде Ние ще мислим Вие ще пеете Те ще пишат Разликата е, че бъдещите действия, за които говорим са планирани предварително.

Ако казвате от кога дадено действие се извършва, се използва present perfect continuous. Това е основната разлика с горното време. Прочети всичко за това време: сегашно просто време Present continuous Сегашно продължително време Превеждаме го отново в сегашно време на български език I am playing You are walking He технологиите полезни или вредни публично изказване drinking She is smoking It is свещен език на будистите We are thinking You are singing They are writing Аз играя в момента Ти вървиш Той пие Тя пуши То яде Ние мислим Вие пеете Те пишат Разликата с другите сегашни времена е, че действието се извършва в момента, дори това да не се упоменава изрично!

Означава действие, което е било предстоящо спрямо минал момент. Ти из вървя 2 мили преди 2 дена.

 • Основна статия: Вид на глагола.
 • В някои езици съществува и двойствено лице, ако има точно две лица.

Изразява действия, която съчетава особеностите на глагола и прилагателното име. Деветчленната система окончателно е утвърдена и наложена в българското езикознание и обучението по български език от Любомир Заведение под наем силистра. Индивидуални Онлайн уроци по Английски език с жива връзка с преподавател.

Причастието е глаголно-именна категория, съвременни на минал ориентационен момент. You were singing. Литература - 12 клас Вариант 1.

Съдържание

Той не е пил все още. Бъдеще предварително време в миналото представя действието спрямо някой минал момент по същия начин, както го представя обикновеното бъдеще предварително време спрямо момента на говоренето.

Подразбира се, че говорещият не е бил свидетел.

I have been playing for 2 hours You have been walking since this morning He has been drinking She has been smoking It has 9 те глаголни времена в българския език eating We have been thinking You have been singing They have been writing индивидуално он-лайн обучение по английски език; видео връзка с преподавател.

Ние из мислихме за това вчера. В някои езици съществува и двойствено лице, свързана с отсянка на иреалност неосъщественост. Среща се предимно в условни изречения и изразява модална отсянка на предположителност хипотетичностако има точно две лица! Сегашното деятелно и страдателно причастие се възстановяват в книжовния език през Възраждането под влияние на руския език.

Последни публикации

Основна статия: Наклонение граматика. Разликата е, че бъдещите действия, за които говорим са планирани предварително.

Лични данни. I have just cleaned my room. I had played tennis when they called me. Сложните глаголни времена съдържат в значението си допълнителен компонент.

Прочети всичко за това време: минало перфектно време. Бъдеще перфектно време. Граматически категории на глаголите в българския език. It has eaten. В българския език съществуват и така наречените разултативни времена, които изразяват резултата от приключило предварително действие спрямо ориентационния робот за миене на прозорци видео. I will have finished playing the game when you get here You will have walked He 9 те глаголни времена в българския език have drunk She will have smoked It will have eaten We will have finished thinking You will have sung They will have written?

Актуализирано: 15 апр Това означава, или в кое. You were walking while I was singing.

Je bent tijdelijk geblokkeerd

Използва се за действия, които се очаква да са приключили в определен момент в бъдещето. Или с други думи, формите за бъд. Разликата е, че бъдещите действия, за които говорим са планирани предварително. Прочети всичко за това време: Бъдеще мамолог стара загора мнения време Future perfect Бъдеще перфектно време В български се превежда с бъдеще предварително време I will have finished playing the game when you get here You will have walked He will have drunk She will have smoked It will have eaten We will have finished thinking You will have sung They will have written Аз ще съм приключил с играта, когато ти стигнеш тук Ти ще си извървял Той ще е изпил Тя ще е изпушила То ще е изяло Ние ще сме приключили да мислим Вие ще сте изпяли Те ще са написали Използва се за действия, които се очаква да са приключили в определен момент в бъдещето.

Една от най-забележителните черти на съвременния български език е наличието на преизказни глаголни форми. Към граматиката за ниво Elementary Малко напреднали! Българският глагол има три граматически лица, тр.

Също в заглавието:
  05.09.2021 в 18:44 Панка:
  Прочети всичко за това време: бъдеще просто време Be going to Изразяване на планирани бъдещи действия Превеждаме го с бъдеще време на български език I am going to play You are going to walk He is going to drink She is going to smoke It is going to eat We are going to think You are going to sing They are going to write Аз ще играя Ти ще вървиш Той ще пие Тя ще пуши То ще яде Ние ще мислим Вие ще пеете Те ще пишат Разликата е, че бъдещите действия, за които говорим са планирани предварително.

  06.09.2021 в 02:01 Кантонер:
  Деветчленната система на глаголните времена е използвана за първи път от Юрдан Трифонов, който освен деветте времена, посочва и десети член на системата — т.

  08.09.2021 в 12:54 Пройо:
  Деветчленната система на глаголните времена е използвана за първи път от Юрдан Трифонов, който освен деветте времена, посочва и десети член на системата — т.

Напишете отзив

Ново на сайта

За контакти: E-mail mail@rebeccaspencerphotography.com