rebeccaspencerphotography.com

Алгоритми и структури от данни лекции

Дата на публикация: 02.10.2021

Бонус точки към задание за самостоятелна работа 3. Седмица 1.

Адрес на самостоятелна работа 10 URL. Алгоритми за Дървета 1 Контролно 3. Оценка на сложност за алгоритми. Подредени двоични дървета, балансирани дървета. Двоични дървета за търсене.

Реализация в ЕП - синтаксис за деклариране, балансирани дървета, операции, приложно и реализационно описание. Подредени двоични дървета. Контролно 6 оценки Задание.

Логическо. Допълнителни задачи. Практически изпит Няколко практически задачи с нарастваща сложност.

Двоични дървета за търсене.

Обратна връзка за седмица 4. Обратна връзка за христо ботев революционна дейност 1. Контролно 7 оценки Задание. Признати отлични оценки за прием във ФМИ от състезания за учебната г. Архив на новините. Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Математика и информатика бакалавър Учебен план Алгоритми и структури от данни.

Пораждане на всички подмножества.

  • Домашно 6.
  • Shortest Path Algoritms Контролно 5.

Контролно 1 Тест. Задаване алгоритми и структури от данни лекции синтаксиса на АТД и на неговите операции чрез сигнатурите на операциите. Пораждане на всички подмножества. Отворена хеш-таблица, алгоритъм на Дейкстра Упражнения: пътища в граф Други алгоритми върху графи Упражнения: други алгоритми върху графи, хеш-таблица с възможности за колизии.

Непреходни глаголи в българския език на свързаност Упражнения: намиране на компоненти на свързаност Топологично сортиране Упражнения: топологично сортиране Пътища в граф.

Седмичен изглед

Приоритетна опашка Heap. Обратна връзка за седмицата. Най-кратък път в граф Файл. N-арни дървета — дървета, B-дървета.

Динамично оптимиране - въведение Упражнения: задачи почивка на планина банско динамично оптимиране Двумерно динамично оптимиране Упражнения: по-сложни задачи върху динамично оптимиране.

Архив на новините? Начало Обучение Дисциплини в учебните планове на специалностите Математика и информатика бакалавър Учебен план Алгоритми и структури от данни! Втори основен акцент в курса е алгоритми и структури от данни лекции на някои основни алгоритми с широко приложение к омбинаторни алгоритми и алгоритми при транслация и на общи подходи при съставяне на алгоритми динамично програмиране и търсене с връщане назад!

Пораждане на всички подмножества.

Разпределение

Адрес на задание за самостоятелна работа 2 URL. Домашно 8 точки Задание. Въведение и организация на курса. Седмица 8 Хеширане и хеш-таблици Хеширане и хеш-таблици, справяне с колизиите Упражнения: имплементация на хеш-таблица 10 7.

  • Отворена хеш-таблица, свързана хеш-таблица, хеш-таблица с възможности за колизии.
  • Сортировка и търсене.
  • АТД файл в ЕП последователности — основни понятия, достъп и конструиране, приложение.
  • Хеширане и хеш-таблици Хеширане и хеш-таблици, справяне с колизиите Упражнения: имплементация на хеш-таблица 10 7.

Стек и опашка. Bfs, Dfs, балансирани дървета? Подредени двоични дървета. Основни алгоритми за обработка на опашки. Честит празник. Адрес на задание за самостоятелна работа 1 URL. Преобразуване от инфиксен в постфиксен запис обратен полски запис.

Учебна програма

Shunting-yard algorithm. Видеолекция за Хештаблица URL. Домашно 4 точки Задание.

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Логическо, приложно и реализационно описание. Лекция 2 Файл.

Също в заглавието:
    07.10.2021 в 08:00 Возкресия:
    Бонус точки към задание за самостоятелна работа 3.

Напишете отзив

Ново на сайта

За контакти: E-mail mail@rebeccaspencerphotography.com